بهرام قاسم‌خانلو

متخصص جلوه‌های ویژه

کارگردان تیزرهای تبلیغاتی

بهرام قاسم‌خانلو

متخصص جلوه‌های ویژه

کارگردان تیزرهای تبلیغاتی

تیزرهای تبلیغاتی و جلوه‌های ویژه

محتواهای زیر تولید شده در شرکت آفتاب می‌باشد

تماس با مسئول قراردادها:

شرکت زرّین فکران فرهوش

  • آدرس عظیمیه, میدان بعثت, زنبق4, پلاک8
  • ایمیل info@farhoosh.ir
  • تلفن: 02691300972
  • تلفن: 02691015452